jsj001 发表于 2021-2-19 11:08:32

果敢自治区每日疫情通报0219

果敢自治区新型冠状病毒肺炎疫情防控与应急委员会每日疫情通报

截至2021年2月18日下午4时30分,果敢自治区内无本地病例,输入确诊病例已清零。此通报
果敢自治区                        新型冠状病毒肺炎疫情防控与应急委员会 2021年2月18日                   https://mp.dayu.com/dayu/image?t=1613704001648&s=2cb16fbf56af84cf90a1f73ec86ae192&p=95a1f4676e59df62512298bbc5fd7f4ed0372e3c8bffc14f54833e09b46de4ef73d7bdb7320ed11544443595e9ea45096a9c63c7783c4ed95046e46be100278e4d63af5b943da55520937e77bf6af3d8&w=3310df90a8c3abf931c10418091945e4 https://mp.dayu.com/dayu/image?t=1613704003431&s=633d8cb1fcfb1c647f1536fc30ffb104&p=95a1f4676e59df62512298bbc5fd7f4ed0372e3c8bffc14f54833e09b46de4efac2ae0e6ecd768c0e712257fe745bf2c8ec85a17dc79ed954ca839920423d0770fcb03438f1c3bd0145314893f9c2241&w=3310df90a8c3abf931c10418091945e4
页: [1]
查看完整版本: 果敢自治区每日疫情通报0219